Liikunta on paras sijoitus

1.6.2012

TUL:n kuntavaalitavoitteet on julkaistu. Kuntavaalitavoitteita kannattaa seurojenkin jakaa tuntemilleen ehdokkaille. Ehdokkaiden tueksi avataan myös oma Liikunta on paras sijoitus -sivusto kesäkuun alussa.

TUL:n palveluvaliokunnan laatimat tavoitteet yhdistyvät otsikoksi ”Liikunta on paras sijoitus”. Tästä linkistä pääset lukemaan ja lataamaan tavoitteet.

TUL:n palveluvaliokunnnan puheenjohtaja Jukka Ukkolan mukaan liikunta on kunnan hyvinvointipolitiikan väline, jolla on suuri vaikutus yleisimpien kansanterveyden ongelmien ehkäisyssä ja hoidossa.

Fyysisen hyvinvoinnin ohella liikunnalla on vaikutusta sosiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin.

- Kuntauudistuksessa ja erilaisissa palvelutuotantomalleissa on säilytettävä vahva liikuntatoimi, jolla on parhaat edellytykset vastata ajan liikunnalle asettamiin haasteisiin, Ukkola sanoo.

Ukkola nostaa esille tavoitteista neljä tärkeintä: seurojen toimintaedellytysten turvaamisen, liikunnan lisäämisen koulupäivän yhteyteen, liikunnan ottamisen mukaan päätöksentekoon laaja-alaisesti ja liikunnan on oltava mahdollista kaikille kuntalaisille.

- Nämä ja muut tavoitteet ovat minimitavoitteita, joiden tulisi toteutua jokaisessa kunnassa, Ukkola sanoo.

Asiakirja on toimitettu sähköisesti pdf-tiedostona työväenpuolueille toiveella, että puoluetoimistot lähettävät asiakirjan kaikille puolueosastoille ja piiritoimistoille.

TUL:n omat piiritoimistot ovat saaneet asiakirjan paperiversiona, pdf-tiedostona ja power point -esityksenä.

TUL on avannut myös oman Kuntavaalit 2012 -sivun, jota täydennetään jatkuvasti liikuntaan liittyvillä kuntavaalilinkeillä ja -kannanotoilla.