Piiritoimiston tiedotuksia

5.1.2012

Piirin v. 2011 urheilijaehdotukset Seuratoimintaselvitykset 2011 ja toimitsijaosoitteet 2012 Seuratuki 2012 asiaa

1. EHDOTUKSET PIIRIN URHEILIJOIKSI 2011
 
Seurojen esitykset piirin parhaiksi urheilijoiksi (mies, nainen, poika ja tyttö) ja joukkueiksi v. 2011 on toimitettava piiritoimistoon 19.1.2012 mennessä.  Samoin ehdotukset vuoden valmentajasta. Ehdotuksia myös vuoden ”urheiluteko” ehdokkaaksi perusteluineen.
Ehdotukset saavutuksineen ja perusteluineen kirjallisina.


 
2.  SEURATOIMINTASELVITYS 2011 JA TOIMITSIJAOSOITTEET 2012
 
Seurojen toimintaselvityslomake vuodelta 2011 tulee palauttaa piiritoimistoon tammikuussa 2011. Myös tapahtuneet seurojen toimihenkilömuutokset tulee ilmoittaa piiriin, jotta posti ja muu kirjeenvaihto niin piiristä kuin liitostakin saadaan kulkemaan oikeille henkilöille. Seuratoimitsijalomake tulee aina toimittaa piiritoimistoon viipymättä henkilövalintoja tehneen kokouksen jälkeen.
Muistakaa laittaa myös sähköpostiosoitteet, joita jatkossa käytetään aiempaa useammin. Tiedot ovat tärkeitä niin tilastoinnin kuin seurojen toiminnan esittelyn ja Liikkuja lehti TUL:n sekä liiton ja piirin tiedotteiden perillemenon kannalta. Lomakkeen saa TUL:n internet-sivuilta osoitteesta www.tul.fi kohdasta Jäsenpalvelut ja materiaalit >Lomakkeet>Seuratoiminta. Lomakkeen voi nykyään täyttää myös sähköisesti liiton sivuilla.
 
3. HAKU SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKIIN KÄYNNISSÄ


Opetus- ja kultuuriministeriön liikuntayksikön myöntämä paikallisen seuratoiminnan kehittämistuen haku käynnistyi 15.12. Kehittämistukea voi hakea lasten ja nuorten urheiluun sekä aikuisten terveyttä edistävän liikuntaan.

Kaikkien tuettujen hankemuotojen toteuttamisaika on 1.6.2012–31.7.2013. Tukea myönnetään 1 000-8 000 euroa.
Hankkeiden tavoitteena on lisätä urheiluseuroissa liikkuvien lasten, nuorten ja aikuisten määrää sekä kannustaa seuroja kehittämään toimintaansa laadullisesti tai kokeilemaan uusia innovaatioita.
Lasten ja nuorten kehittämistukea voi hakea seuraaville hankkeille: harrastusmahdollisuuksien lisääminen (6-19- vuotiaat), harjoittelukulttuurin kehittäminen (11-15-vuotiaat) sekä seuran kehittäminen Sinettiseuraksi.
Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämistukea voi hakea ohjaajien osaamisen kehittämiseen, uuden säännöllisen toiminnan lisäämiseen, aikuisten liikuntatoiminnan aloittamiseen ja kuntayhteistyöhön.

Tukirahat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea. Rahat ovat kokonaisuudessaan Veikkauksen tuottoa. Seuratoiminnan kehittämistuen jakamisesta vastaavat Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU), TUL, Nuori Suomi, Suomen Kuntoliikuntaliitto, FSI, lajiliitot ja muut valtakunnalliset liikuntajärjestöt sekä liikunnan aluejärjestöt
Kehittämistukea voivat hakea rekisteröityneet urheiluseurat 15.3.2012 mennessä osoitteessa www.seuratuki.fi.
Lisätiedot: www.seuratuki.fi