Jukka Vilkki Kymenlaakson Liikunnan hallitukseen

7.12.2011

Timo Pulkkista muistettiin kokouksen päätteeksi pitkäaikaisesta hallitustyöskentelystä.
Timo Pulkkista muistettiin kokouksen päätteeksi pitkäaikaisesta hallitustyöskentelystä.

Kymenlaakson Liikunnan syyskokous Kouvolassa hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman 2012 ja valitsi uusia hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle.

Kokouksessa oli paikalla edustettuna valtakirjalla 12 jäsenjärjestöä.

KymLin hallitukseen tuli kokouksessa muutoksia kun Timo Pulkkisella (Kotka) tuli sääntömääräiset toimikaudet (3 kpl) täyteen. Erovuoroisena olivat myös Satu Päivärinta (Kouvola) ja Tarja Renlund (Kotka).

Hallitukseen ehdollepanotoimikunta esitti Päivärintaa ja Renlundia jatkamaan sekä uutena jäsenenä Jukka Vilkkiä (Kotka). Ehdotus hyväksyttiin ilman vastaehdokkaita.

Muina hallituksen jäseninä jatkavat Heidi Tamminen(Kouvola), Keijo Hulkkonen (Kouvola) sekä Erkki Huhtinen(Pyhtää) sekä puheenjohtaja Antero Rossi (Kouvola).

Kymenlaakson Liikunta ry:n budjetti vuodelle 2012 on n. 430 000 euroa. Budjetti on viidessä vuodessa kaksinkertaistunut ja sillä työskentelee KymLissä kuusi päätoimista henkilöä.