Summan Kisatoverit 100 v.

17.5.2011

Summan Kisatoverit juhli 100- vuotista seurataivaltaan lauantaina 14.5.2011. TUL Kymenlaakson piiri onnittelee!

Summan Kisatoverien 100-vuotisjuhlassa puhunut TUL:n puheenjohtaja Sirpa Paatero muistutti ihmisten vapaa-ajasta kilpailevan sadat ajanviettomahdollisuudet ja aktiviteetit. Myös nopeutunut elämänrytmi tuo vapaaehtoistyöhön haasteita.

- Ihmiset voivat sitoinutua vapaaehtoistyöhön vain lyhytaikaisesti ja projektiluontoisesti, ja silloinkin vain joihinkin toimintoihin. Lukuisat esimerkit osoittavat, että seurojen kannattaa palkata työntekijöitä organisoimaan vapaaehtoisten osaamista ja käytettävissä olevia tunteja mahdollisimman joustavasti seurojen käyttöön, Paatero sanoi.

Suora seuratuki on lisännyt palkattujen työntekijöiden määrä, mutta seuratoiminnan perusta on silti vapaaehtoisissa.

- Tänä vuonna vietämme Euroopan unionin vapaaehtoistoiminnan vuotta. Suomalainen urheiluelämä rakentuu vapaaehtoistyön pohjalle. Kokonaisuus liikunnan sektorilla koostuu perheiden aktiivisuudesta, koulupäivinä tapahtuvan liikunnan määrästä, työyhteisöliikunnasta ja järjestetystä vapaa-ajan liikunnasta. Nyt on pystyttävä kehittämään näitä kaikkia osa-alueita kokonaisliikkumisen lisäämiseksi, Paatero sanoi.

Paatero ilmaisi puheessaan suuren huolensa koko väestön liikkumattomuudesta, mutta erityisesti nuorten huonokuntoisuudesta. Kun 11-vuotiaista lähes puolet ilmoittaa liikkuvansa suositusten mukaan vähintään tunnin päivässä, 15-vuotiaista riittävästi liikkuu vain joka kymmenes.

- Suomalaisten lasten liikunta-aktiivisuus laskee myös verrattuna muihin maihin. 15-vuotiaiden kohdalla olemme tippuneet jo USA, Kanadan ja koko Euroopan keskimääräisen aktiivisuuden alapuolelle.

- Työikäisistä noin puolet liikkuu kestävyyskunnon kannalta riittävästi, mutta jos katsotaan terveysliikunnan suosituksia kokonaisuudessaan, sisältäen myös lihaskunto-osuuden yltää suositukseen vain kymmenesosa. Eläkeikäisten kohdalla tähän pääsee ainoastaan muutama prosentti, Paatero sanoi.

Paateron mukaan uudelle hallitukselle periytyy edeltäjältä monta hyvää kehittämiskohdetta. Liikuntatuntien lisäys eri opiskeluasteille, liikuntalain uudistaminen, koulupihojen tekeminen liikuntaan houkutteleviksi ja liikunnallisten kerhojen lisääminen sekä kansalaisjärjestötoiminnan mahdollisuuksien turvaaminen, luetteli Paatero hallituksen ”savottaa”.