Syksyn Kuntoviikot 10 v.

31.8.2010


Syksyn Kuntoviikot 28.8. - 10.10.2010 - "Liiku luonnollisesti" on käynnistynyt.

Juhlavuotemme kumppaniksi TUL on saanut Palvelualojen ammattiliitto PAM:n, joka myös täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta.

Kuntoviikkojen kasvoina ja malleina toimivat Heikki Hela ja Ann Selin. Hela tunnetaan monipuolisena artistina parhaiten ehkä Kummeli-sarjasta ja Selin toimii PAM:n puheenjohtajana.

http://www.youtube.com/watch?v=SVlNNwsv-zA 


Valtakunnallinen päätapahtuma on 12.9. Porissa, päätapahtumaa edeltää juhlaseminaari 11.9. niinikään Porissa.

Syksyn Kuntoviikkojen tavoitteena on luoda virikkeitä ja toimintaa yksittäisille ihmisille säännöllisen liikunnan aloittamiseksi tai tehostamiseksi sekä aktivoida ja tuoda tunnetuksi tapahtumia järjestävien seurojen toimintaa

Kuntoviikkojen aikana voidaan toteuttaa yksittäisiä liikunta- ja toritapahtumia ja liikuntamessuja, pitää liikunta- ja terveysaiheisia luentoja, käynnistää erilaisia kuntokuuriryhmiä ja paljon muuta kiinnostavaa. Tapahtumat voivat olla koko perheelle suunnattuja tai ne voivat sisältää erikoisteemoja eläkeläisryhmille, työpaikoille ja vaikkapa yksittäisen lajin harrastajille. Syksyn Kuntoviikot on myös hyvä keino laajentaa paikallistason yhteistyötä mm. ammattiosastojen, eläkeläisjärjestöjen sekä muiden liikunta- ja kansanterveysjärjestöjen suuntaan.

Juhlavuoden teeman mukaisesti tapahtumien toivotaan liittyvän erityisesti luontoliikuntaan. Seurat voivat järjestää erilaisia ja eri teemoilla kulkevia luontoretkiä. Teema viittaa myös ihmisen luonnolliseen tapaan liikkua ilman "apuvoimia".

Jakson aikana toteutettavat tilaisuudet löytyvät erilliseltä Syksyn Kuntoviikkojen kalenterisivulta .

TUL:n kuntoliikuntavaliokunnan suositus
Syksyn Kuntoviikot -yleisötilaisuuden järjestämiseksi

1. Suosittelemme, että mahdollisimman moni TUL:n seura järjestää yksin tai yhdessä muiden seurojen, yhteisöjäsenten paikallisyhdistysten tai jonkin muun tahon kanssa vähintään yhden kunto- ja terveysliikunnan yleisötilaisuuden Syksyn Kuntoviikkojen aikana elokuun lopusta lokakuun alkupuoliskolle. 

2. Suosittelemme, että yleisötilaisuudet keskitetään paremman kokonaisnäkyvyyden saavuttamiseksi syyskuun jälkipuoliskolle ja erityisesti Liikkujan viikolle (16. - 22.9.), jonka viimeinen päivä 22.9. on myös kansainvälinen autoton päivä.

3. Suosittelemme, että seurat kokoavat yleisötilaisuuden sisällön omien voima-varojensa mukaisesti seuraavista moduuleista:

  • Perusliikunta
  • Testit ja mittaukset
  • Lajiesittelyt ja näytökset
  • Muu oheisohjelma
  • Valistus
  • Jakomateriaali