Seuroille uusi kehittämistuki

11.11.2008

Liikunta- ja urheiluseurat saavat merkittävästi lisää taloudellista tukea. Vuonna 2009 veikkausvoittovaroista aletaan myöntää urheiluseuroille seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratoiminnan kehittämistuen tavoitteena on vahvistaa seuratoimintaa, saada lisää liikkujia sekä lisätä nykyisten liikkujien tyytyväisyyttä seuran toimintaan. Tuen avulla seurat saavat mahdollisuuden tehdä uudenlaisia ja rohkeita avauksia uusille toiminta-aluille tai kohderyhmiin.

Tukea voi hakea päätoimisen työntekijän palkkaukseen ja seuratoiminnan muuhun kehittämiseen. Päätoimisen palkkaamiseen tarkoitettua tukea voi hakea vain vuonna 2009. Seuran toiminnan kehittämiseen tarkoitettua tukea voi hakea vuosittain.  Molemmissa tukimuodoissa hakuaika on 2.2.2009 - 15.3.2009.

Molempien tukimuotojen hakuohjeet ja kriteerit ovat luettavissa hankesivustolta http://www.seuratuki.fi/. Ensimmäinen tukikuukausi on elokuu 2009.

Kehittämistuki jakaantuu kahteen osaan. Euromääräisesti isoin kehittämistuen osa on tuki päätoimisten palkkaamiseen seuroihin. Tuen avulla tavoitteena on palkata urheiluseuroihin 200 uutta päätoimista. Painopisteenä on seuran hallinnon, lasten ja nuorten tai aikuisväestön terveyttä edistävän liikunnan kehittäminen.

Tuki on maksimissaan 50 prosenttia työntekijän palkkauskuluista. Palkkaustuen lisäksi seurat tulevat saamaan koulutustukea, jonka avulla luottamushenkilöt ja palkattu työntekijä voivat kouluttautua uusiin vastuutehtäviin.

Toinen tukimuoto on toiminnallinen tuki. Toiminnallista tukea myönnetään seuralle lasten ja nuorten liikuntatoiminnan sekä aikuisväestön terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen ja laajentamiseen.

Seuratoiminnan kehittämistuen jakamisesta vastaavat: Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU), Nuori Suomi ja Suomen Kuntoliikuntaliitto yhdessä lajiliittojen, TUL:n, FSI:n, muiden valtakunnallisten liikuntajärjestöjen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa.

Lisätietoja:
Esko Ranto, pääsihteeri TUL, (09) 2513 2209, esko.ranto(at)tul.fi
Rainer Anttila, kehitysjohtaja SLU, (09) 3481 2301, rainer.anttila(at)slu.fi
Pasi Mäenpää, kehitysjohtaja, Nuori Suomi, (09) 3481 21, pasi.maenpaa(at)nuorisuomi.fi
Mika Heino, järjestöliikunnan koordinaattori, Kuntoliikuntaliitto, 0207 964 430, mika.heino(at)kunto.fi.